Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Werkwijze

Door middel van visuele hulpmiddelen (kaarten) wordt een gesprek met de cliënt geopend.
De kaarten zijn voorzien van archetypische afbeeldingen, deze werken ondersteunend bij de gesprekstechniek, welke voornamelijk bestaat uit het stellen van ‘open vragen’, waardoor de cliënt uitgenodigd wordt om zijn of haar leven te beschouwen.
Op dezer wijze wordt snel en effectief doorgedrongen to de kern van het probleem, vaak een onbewuste oorzaak.
Samen met de cliënt wordt er een doel geformuleerd (verbetering, acceptatie) waarbij de kaarten kunnen dienen als bron van inspiratie
Vervolgens wordt er met een stappenplan gewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Wederom met de kaarten wordt een beeld geschetst van een mogelijke toekomstige verandering.
Vervolgens wordt er met een stappenplan gewerkt aan het bereiken van de doelstelling.

Werkwijze.

Filosofie.

Indicatie.