Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Tarief
Per tijdseenheid van 20 minuten € 20 euro (incl 21 % BTW)

Duur en intensiteit

Het eerste cliënten contact duurt ca 1 – 1,5 uur.  Mogelijk dient er nogmaals een wat langer consult te worden gedaan, maar meestal is begeleiding in het veranderingsproces voldoende, eens per week of veertien dagen een consult van ca 20 minuten.
Start.
Client.
gez.problemen.
behandeling.
Tarief.
Zorgverzekering.