Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Indicatie
Psycho – somatische klachten
Omgaan met ziekte
Burn – out
Depressie
Levensvragen
klachten zonder aanwijsbare diagnose of oorzaak

enz.
Contra Indicatie
Zware antidepressiva (Lithium ed.)
Rapportage
Van ieder consult wordt een verslag gemaakt. Zo nodig of indien gewenst kan er een terugkoppeling naar de huisarts plaatsvinden, of andere behandelaar, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut enz.
Duur en intensiteit
Het eerste cliënten contact duurt ca 1 – 1,5 uur.  Mogelijk dient er nogmaals een wat langer consult te worden gedaan, maar meestal is begeleiding in het veranderingstraject voldoende, eens per week of veertien dagen een consult van ca 20 minuten.
Doorverwijzer.
Werkwijze.
Filosofie.
Indicatie.