Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Filosofie

In de oudheid stelde Plato dat gezondheidsklachten voortkwamen uit een onbalans tussen de vier elementen. Aesclepios baseerde hierop zijn behandelingen, die later werden overgenomen door o.a. Leonardo da Vinci. De vier elementen gelden hier als – onbewuste - psychische factoren.
Gezondheidsklachten hebben volgens de ouden dus een –onderbewuste- psychische oorzaak. Ook onze taal kent verwijzingen naar gezondheidsklachten,
Iets op je lever hebben
Ergens spuug=zat, schijt-ziek, pis-nijdig van zijn
Ergens hartenpijn van hebben
Er zwaar aan tillen (en dat zijn geen kilo’s); zwaar op de hand zijn
Door de knieën gaan, geen ruggengraat hebben
In vuur en vlam staan
Iemand is ijskoud
Enz.
Bij al deze klachten geldt, dat het een verwijzing is naar een gemoedstoestand, niet naar een werkelijk fysieke klacht, maar die kan er wel uit voorkomen als deze gemoedstoestand te lang voortduurt.
Uit onderzoek naar de vier elementen (test op internet met ruim 1200 deelnemers) is gebleken dat er statisch een significante kans is dat iemand gezondheidsklachten heeft als één van de vier elementen nul scoort (we weten dan zeker dat er onbalans is). Onderzoek naar de juiste balans wordt voortgezet, Plato of Leonardo da Vinci heeft nimmer aangeven wat de juiste balans zou moeten zijn.
Platonische veelhoeken, vuur, lucht,water en aarde
Doorverwijzer.
Werkwijze.
Filosofie.
Indicatie.