Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
BVT-Care
Is gespecialiseerd in psycho – sociale dienstverlening.
Is aangesloten bij de beroepsvereniging voor aanvullende gezondheidszorg, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Deze is op haar beurt weer aangesloten bij de koepelorganisatie SRBAG, welke afspraken maakt met zorgverzekeraars.
Hierdoor komen onze consulten in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering van vele verzekeraars, waaronder:  CZ, Achmea (groep), Menzis, Ohra, enz.
gez.problemen.

behandeling.

Tarief.

Zorgverzekering.