Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Behandeling

De eerste consulten zijn gericht op het achterhalen van de (onderbewuste) oorzaken van het Gezondheidsprobleem. Dit doen we door gebruik te maken van kaartjes die ieder aspect van het leven weergeven. Het trekken van een kaart kun je zien als een ‘boodschap’ van het onderbewuste aan het bewuste. Wij kunnen je aan de hand van de betekenis van het kaartje een aantal vragen stellen, waardoor we samen de onbewuste oorzaak kunnen ontdekken. Vervolgens gebruiken we diezelfde kaarten om inspiratie op te doen voor een actie om je problemen aan te pakken
De vervolgconsulten zijn er voor bedoeld om je te coachen in de handelingen die je wil gaan doen.
Hoe lang duurt een behandeling en hoe vaak moet ik terugkomen?
Het eerste consult duurt ca 1 – 1,5 uur.  Mogelijk dient er nogmaals een wat langer consult te worden gedaan, maar meestal is begeleiding in het veranderingstraject voldoende, eens per week of veertien dagen een consult van ca 20 minuten.
Na een maand bespreken we op welke wijze we verder gaan.
Wat kost een consult?
Per tijdseenheid van 20 minuten
€ 20 euro (incl 21 % BTW)
Vergoeding Zorgverzekering
Consulten komen voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering van de meeste zorgverzekeraars.
Start.
Client.
gez.problemen.
behandeling.
Tarief.
Zorgverzekering.